Àngel Linares Zapater

Àngel Linares és Enginyer en Informàtica, amb un màster universitari en Seguretat de les TIC i certificacions professionals en gestió de projectes (PMP), gestió de serveis TI (ITIL) i seguretat al cloud (AWS Security).

Amb més de 35 anys d’experiència professional en enginyeria del software, gestió de projectes TI i en gestió empresarial en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació, treballa amb equips i empreses per a dur llurs projectes TI des de la idea fins a producció amb la combinació adient de coneixements tècnics actualitzats, mentalitat de negoci i simple sentit comú.

Després de començar treballant com a desenvolupador de software, ha ocupat llocs de responsabilitat en planificació i desenvolupament de projectes TI en vàries companyies. També va posar en marxa i va gestionar una empresa de serveis TI a l’àrea de Barcelona durant 18 anys. Previously, in the early 90’s, he ran a dot-com project. A més de les seves obligacions professionales, participa en el desenvolupament i gestió de projectes de codi obert.

Perpetu estudiant d’informàtica, ciències i gestió empresarial, també ha col·laborat com a professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) impartint classes en l’àmbit de la planificació, desenvolupament i gestió de projectes de sistemes d’informació a la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Actualment és professor consultor a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), dirigint treballs de final de master al Màster en Seguretat de les TIC.

Realitza les seves activitats de planificació i de desenvolupament de projectes TI com a consultor extern o com a empleat segons les necessitats del projecte, de forma totalment remota a nivell internacional o presencial a Barcelona.